Kako ulaziti na privatnoj stranici?

Kako ulaziti na privatnoj stranici? – Kompjuter

  1. U vašem kompjuteru otvorite Chrome
  2. U gornjem desnom delu, kliknite Više: > nova tajna stranica
  3. Pojavljuje se nova stranica u gornjem delu trazite ikonu „incognito“

Inače možete koristiti prečicu na tastaturi da otvorite novu stanicu:

  • Windows, Linux ili Chrome OS: Kliknite Ctrl + Shift + n
  • Mac: Kliknite ⌘ + Shift + n

Možete da pređete između „tajne“ stranice i obične stranice Chrom-a. Vi ćete prelistati samo privatno na način kada koristite „tajnu“ stranicu.

  1. U Iphone ili Ipad, otvorite aplikaciju Chrome.
  2. Ukucajte „Više“ > novi „tajni“ fajl. Otvoriće se novi fajl „Incognito“

Da bi kontrolisali ako ste u „tajni“ modalitet. Ukucajte u Promeni fajl. Pređite na desno da bi ste videli ako imate neku otvorenu stranicu „Incognito“. Gore tražite ikonu „Incognito“.

  1. U Vaš Android telefon ili tablet, otvorite aplikaciju Chrome
  2. U desnoj traci adrese, kliknite u „Više“ > novi tajni fajl
  3. Pojavljuje se nova stranica. U gornjem levom delu gledajte za ikonu „Incognito“

Ako vidite poruku „Vaša aplikacija ili organizacija ne dozvoljava pravljenje snimaka ekrana“ otvorite novu internetsku stranicu u normalni fajl Chroma.