U kom obliku može da se izvrši nasilje u porodici?

Nasilje u porodici može biti:

  • Fizičko;
  • Seksualno;
  • Psihičko;

Nasilje u porodici je krivično delo i kažnjivo je zakonom. Kosovo ima poseban zakon za zaštitu od nasilja u porodici.