Në çfarë forma mund të ushtrohet dhuna në familje?

Dhuna në familje mund të jetë dhunë:

  • Fizike;
  • Seksuale;
  • Psikologjike;
  • Ekonomike

Dhuna në familje është vepër penale dhe dënohet me ligj. Kosova ka ligj të veçantë për mbrojtje nga dhuna në familje.