PLATFORMA ONLINE

PËR NDIHMË JURIDIKE FALAS

Këtu mësoni “Pyetje dhe Përgjigje”, për situatat e caktuara problematike, të cilat elaborohen, shtrohen pyetje dhe jepen përgjigje.

“Forum” online është hapësirë ku qytetarët postojnë pyetje, përgjigje dhe zhvillojnë debat konstruktiv rreth temave problemore.

    • Dhuna në Baza Gjinore

     Përdoreni këtë forum për të bërë pyetje se si të bëni gjërat ose si të rregulloni problemet në temën.

     0
     0
    • Dhuna në Familje

     Përdoreni këtë forum për të bërë pyetje se si të bëni gjërat ose si të rregulloni problemet në temën.

     0
     0

Këtu shfaqen përmbajtje multi-mediale për të promovuar të drejtat e qytetarëve, në veçanti të drejtat e grupeve të ndjeshme.

Udhëzime Juridike

Pyetje dhe Përgjigje

Tema në Forum

Shkarkime

VLERËSIMI JUAJ

Në përgjithësi, si do ta vlerësonit përvojën tuaj me ne?

DONATORËT