archives

Ndiqeni trajtimin e kërkesës së viktimës së dhunës në familje për realizimin e të drejtës për alimentacion për viktimën dhe fëmijët nga Qendra për Ndihmë Juridike Falas në Institutin e Kosovës për Drejtësi. Qëllimi i Qendrës për Ndihmë Juridike të IKD-së është ofrimi i mundësive të barabarta për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të […]

  

Qendra për Ndihmë Juridike e Institutit të Kosovës për Drejtësi veprimtarinë dhe funksionin e saj e ka filluar në mars të vitit 2019. QNJ në kuadër të aktiviteteve të saj ofron ndihmë juridike në fushat e përcaktuara në Programin Qasja në Drejtësi.  

  

Nëse jeni viktimë e dhunës në familje, kontaktoni Qendrën për Ndihmë Juridike të Institutit të Kosovës për Drejtësi, e cila ofron ndihmë juridike falas. Kontaktoni në telefonin pa pagesë 0800 22 222. Kontaktoni në +383 44 100 679 (viber dhe whatsap).

  

Dhuna në familje mund të jetë dhunë: Fizike; Seksuale; Psikologjike; Ekonomike Dhuna në familje është vepër penale dhe dënohet me ligj. Kosova ka ligj të veçantë për mbrojtje nga dhuna në familje.